Понеділок, 24.06.2019, 16:18Вітаю Вас Пан Їжак | RSS
Сайт групи КІ - 07
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум заочников Винницкого политеха » Контрольные, курсовые 2 курс(1семестр) » Философия » Kонтрольная № 1 (1 семестр)
Kонтрольная № 1 (1 семестр)
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:41 | Повідомлення # 1
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №1.1
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.В якому значенні зазвичай застосовують термін “філософія”?
2.В чому полягає сутність методології філософської течії структуралізм?
3.Яке значення має діяльнісний аспект світогляду?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор., формат паперу А4) відповідно запропонованому плану тему :
“Філософія як спосіб духовного життя людини”
1.Що таке філософія як форма світогляду?
2.Історичні типи світогляду.
3.Критерії демаркації філософії та науки.

Контрольна робота №1.2
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Що таке номіналізм в філософії?
2.Який новий зміст в розуміння проблем буття принесла філософія Нового часу?
3.В чому суть матеріалістичного підходу до розуміння природи субстанції?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор. формат А4) відповідно до запропонованого плану тему:
“Антична давньогрецька філософія: досократичний період”
1.Що таке космоцентризм в античному світогляді?
2.Основні ідеї Мілетської школи в античній Греції.
3.Елейська філософська школа: проблема безкінечності та розвиток онтології.

Контрольна робота №1.3.
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Який предмет вивчає розділ філософського знання – онтологія?
2.Які типи світоглядних систем складались в різні епохи розвитку філософії?
3.Що означає патристика?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор. формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Сократ: філософія та сучасність”
1.В чому полягає моральний зміст філософії Сократа?
2.В чому суть “проблеми Сократа» в світовій філософії?
3.Сучасний зміст сократівських ідей.

Контрольна робота №1.4
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Ким був Фома Аквінський ?
2.Який зміст та значення мала філософія кініків?
3.Що таке теологія?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему
“Вчення про ідеї в філософії Платона”
1.В чому полягають особливості ідеалізму Платона?
2.Вчення про “ідеальну державу” в філософії Платона: уявний комунізм або реальність?

Контрольна робота №1.5
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Якими рисами характерна філософія Середньовіччя?
2.Як змінюється специфіка давньогрецької філософії в її зародковому періоді?
3.Що таке рух?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг - 12 стор. формату А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Середньовічна філософія: віра чи розум?”
1.Чому витоками середньовічної філософії стала монотеїстична релігія - християнство?
2.Сутність діалогу між номіналізмом та реалізмом.
3.Які ідеї середньовічної філософії представлені в сучасному філософсько-теологічному знанні?


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:42 | Повідомлення # 2
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №1.6
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Що є загальною ознакою категорії “ буття”?
2.Якими ознаками характеризується рух?
3.Що визначало розвиток філософії в період Середньовіччя?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор. форматом А4) відповідно до запропонованого плану тему:
“Відродження: філософія гуманізму”
1.Основні риси культури Ренесансу та гуманістична філософія.
2.В чому полягає особливий характер натурфілософії епохи Відродження?
3.Вплив мистецтва на формування філософії в епоху Ренесансу.

Контрольна робота №1.7
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Хто з філософів виокремив буття як категорію та зробив її предметом філософського аналізу?
2.Що є об`єктом філософського дослідження?
3.Що таке абстракція?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор. форматом А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Філософія Нового часу”
1.Чи можна назвати філософські погляди Рене Декарта класичними?
2.Вчення про субстанцію Баруха Спінози.
3.Особливості філософування Френсіса Бекона: проблема методу в філософії.

Контрольна робота №1.8
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Що представляє собою філософія як форма світогляду?
2.Що лежить в основі середньовічного розуміння проблеми душі та тіла?
3.Яка ідея має провідне значення для християнського світогляду?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор. форматом А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Класична німецька філософія”
1.Чи можлива філософія як строга наука, за думкою І.Канта?
2.Як співвідносяться категорії боргу та щастя в філософській системі Канта?
3.Смисл категорії “річ-в-собі” в гносеології Канта.

Контрольна робота №1.9
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Що є висхідним принципом в філософії Фоми Аквінського?
2.Що таке гносеологічний реалізм?
3.Що таке агностицизм?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор.форматом А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Філософія Гегеля: протиріччя між методом та системою”
1.Принципові особливості діалектики Гегеля.
2.Що таке філософський ідеалізм Гегеля? Чи є він філософським регресом?

Контрольна робота №1.10
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Яку роль відіграло вчення Гегеля в розвитку філософської думки?
2.Який характер має матеріалізм Фейербаха?
3.Коли виник класичний марксизм?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг - 12 стор. форматом А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Протиріччя та тенденції розвитку філософії марксизму”
1.Ідеї раннього Маркса про економічне обгрунтування багатоманітності історичного процесу.
2.Маркс про механізм відчуження в суспільстві.
3.Позитивне, негативне, реакційне, утопічне в марксистській філософії.


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:42 | Повідомлення # 3
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №1.11
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Хто був засновником гносеологічного емпіризму?
2.Що лежить в основі раціонального пізнання?
3.Що таке фаталізм і як його розуміють в філософії?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді обсягом 12 стор. (форматом А4) тему відповідно запропонованому плану:
“Некласична європейська філософія в ХIХ столітті”
1.Вчення про буття в філософії Ф.Ніцше.
2.В чому полягає ірраціоналізм “філософії життя” як філософського напрямку?

Контрольна робота №1.12
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Що складає сутність будь-якої цивілізації?
2.Які Ви знаєте методи наукового пізнання?
3.Яким може бути світогляд в залежності від розв΄язку питання про співвідношення матерії та духу?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді обсягом 12 стор.( формат А4) відповідно запропонованого плану тему:
“Особливості української філософії на межі ХIХ-ХХ століть”
1.Проблема людини і нації в творчості провідних українських філософів.
2.”Філософія серця” П.Д.Юркевича.
3.Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова.

Контрольна робота №1.13
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Назвіть та охарактеризуйте типи світоглядних систем, що складались в різні епохи.
2.Які методи пізнання відомі сучасній філософії?
3.Що означає в філософії поняття “душа”, “дух”, “ментальність”?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді обсягом 12 стор.(А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Проблема свідомості в філософії”
1.Що є причиною виникнення свідомості: еволюційний розвиток або Воля?
2.Як співвідносяться між собою свідоме та безсвідоме (за теорією З.Фрейда)?

Контрольна робота №1.14
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Назвіть складові філософії як науки та світогляду.
2.Яку роль відіграло вчення Г.В.Ф.Гегеля в розвитку філософської думки?
3.Охарактеризуйте уявлення Платона про буття.
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді обсягом 12 стор. (формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Філософське розуміння світу”
1.Принципи, за якими в історії філософії формувалась картина світу.
2.Форми та види буття.
3.Співвідношення матеріального та ідеального в філософському розумінні.

Контрольна робота №1.15
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Що являє собою постпозитивізм як напрямок в розвитку філософії?
2.Як розуміють категорію “практика” в філософії?
3.Назвіть головну ідею вчення Ж.-Ж.Руссо.
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор. форматом А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Філософія простору і часу”
1.Простір і час як світоглядні категорії.
2.Простір і час як регулятори практичного буття людини.
3.Особливості соціального простору і часу.


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:43 | Повідомлення # 4
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота № 1.16
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Розкрийте сутність філософського дуалізму.
2.Покажіть взаємозв`язок онтології та гносеології.
3.Яку роль виконує філософія в системі наук?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Філософія І.Канта”
1.Покажіть трансформацію точки зору Канта про можливість пізнання світу в “докритичний” та “критичний” період його діяльності.
2.В чому полягає і як формулюється агностицизм Канта?
3.Як розуміє І.Кант моральний закон?

Контрольна робота №1.17
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Чим характерна філософська доктрина Л.Фейербаха?
2.Якою є основна тенденція в філософському мисленні, ідеології та культурі Ренесансу?
3.За яких умов розвитку Середньовіччя формувалась патристика?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Філософія В.С.Соловйова”
1.Онтологія В.С.Соловйова.
2.Роль добра в людській природі за думкою В.С.Соловйова.
3.Релігійно-філософський зміст доктрини В.С.Соловйова.

Контрольна робота №1.18
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Які аргументи на захист ідеї про вічність матерії та руху Ви могли б навести?
2.Як Ви розумієте суспільну свідомість?
3.Які види свободи називав в своїй творчості М.Бердяєв?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно до запропонованого плану тему:
“Філософія як наука особливого роду”
1.Які передумови виникнення філософії Ви знаєте?
2.В чому полягає спільне та різне в релігійному та філософському рішеннях світоглядних проблем?
3.Які з функцій філософії Ви назвали б основними і чому?

Контрольна робота №1.19
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4) :
1.В чому, на думку Л.Фейербаха, полягає необхідність створення нової, земної релігії любові людини до людини?
2.Що включає в себе філософія духу Гегеля?
3.Що таке заблудження?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Сократівська філософія – фундаментальний поворот в філософії античного часу”
1.Що означає “знання”, за думкою Сократа?
2.Що таке “чеснота” за Сократом та як її здобути шляхом навчання?
3.Яку назву має метод філософського дослідження Сократа?

Контрольна робота №1.20
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Дайте коротку характеристику філософії Нового часу.
2.Як розуміє проблему субстанції Б.Спіноза?
3.Що таке соліпсизм?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Філософський агностицизм Д.Юма”
1.Як розуміє “ідеї” Д.Юм?
2.Основна гносеологічна позиція Д.Юма. Особливості агностицизму Д.Юма.
3.Що саме вважав Д.Юм за критерій морального вчинку?


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:43 | Повідомлення # 5
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №1.21
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Існування яких груп ідей визнає Р.Декарт? Вірить він в існування вроджених ідей?
2.Що означає поняття “чиста дошка” (“tabula rasa”) в філософії Д.Лока?
3.Як трактується проблема пізнання у вченні Д.Берклі?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Індивідуальна та суспільна свідомість”
1.Індивідуальна свідомість – соціально організоване явище.
2.Рівні суспільної свідомості.
3.Форми суспільної свідомості.

Контрольна робота №1.22
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Що таке свідомість?
2.Значення для історії методології діалектичного методу Гегеля.
3.Структура свідомості людини.
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Сутносні відмінності “комп’ютерного мислення” від мислення людини”
1.Філософський смисл моделювання людської психіки за допомогою машин.
2.Філософські аргументи проти “мислячих машин”?
3.Смисл та значення “комп’ютерної етики”.

Контрольна робота №1.23
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Визначте та розкрийте етимологію поняття “діалектика”.
2.Що таке детермінізм?
3.Як Ви розумієте випадковість?
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Космоцентричний характер філософії Давнього світу”
1.Виникнення та еволюція ідеї про першоначало.
2.Формування філософського вчення про буття.
3.Проблема мінливості та незмінності світу в давньогрецькій філософії.

Контрольна робота №1.24
1.Відповісти на питання (обсяг - по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Вчення про першооснову світу Левкіпа та Демокрита.
2.Що входить в структуру світогляду?
3.Особливості філософії прагматизму.
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Основні закони діалектики”
1.Закон єдності та боротьби протилежностей та його світоглядний зміст.
2.Закон взаємного переходу кількості в якість.
3.Закон заперечення заперечення, смисл та значення для процесу пізнання.

Контрольна робота №1.25
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор. на одну відповідь, формат А4):
1.Які види діалектичних протиріч Ви знаєте?
2.Яку назву має напрямок в філософії Середньовіччя, репрезентований Фомою Аквінським? В чому його зміст та значення?
3.Розкрийте філософський смисл поняття “апологетика”.
2.Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
“Проблема сутності людини в історії філософії”
1.Взаємовідносини людини з природою.
2.Проблема внутрішнього емоційно-духовного життя людини.
3.Проблема відношення людини до самої себе та до інших людей в суспільстві.


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:43 | Повідомлення # 6
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота 1.26
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор.. на одну відповідь, формат паперу А4):
1. Ідеальна держава Платона.
2. Що таке екзистенціалізм?
3. Спільне і відмінне в релігії і філософії.
2. Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
«Проблема людини в філософії»
1. Основні атрибутивні ознаки людини.
2. Специфіка людської діяльності.
3. Проблема сенсу людського буття.

Контрольна робота 1.27
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор.. на одну відповідь, формат паперу А4):
1. Розкрийте основні принципи формування світогляду.
2. Які основні етапи старогрецької філософії?
3. Які характерні риси притаманні емпіризму?
2. Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
«Середньовічна філософія»
1. Філософські джерела теоцентризму.
2. У чому полягає філософський смисл заповідей Іісуса Христа?
3. Сьогоденна актуальність ідей середньовічної філософії.

Контрольна робота 1.28
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор.. на одну відповідь, формат паперу А4):
1. Світоглядна природа філософського знання.
2. Поняття “особистість”, “людина”, “індивідуальність”.
3. Які функції у світогляді виконують такі категорії як віра, надія, любов?
2. Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
«Західноєвропейська філософія Нового часу»
1. У чому полягає історичне значення раціоналістичної методології?
2. Відзначте характерні риси філософії Декарта.
3. Назвіть та розкрийте смисл ідей Лейбніца.

Контрольна робота 1.29
1.Відповісти на питання (обсяг – по 2 стор.. на одну відповідь, формат паперу А4):
1. Основні проблеми натурфілософії та специфіка їх розв’язання.
2. Історичне значення філософії Сократа.
3. Як Ви розумієте суспільно-історичну сутність свідомості?
2. Подати у письмовому або друкованому вигляді (обсяг – 12 стор., формат А4) відповідно запропонованому плану тему:
«Сутність філософії та її роль у суспільстві»
1. Де, коли, чому і як виникає філософія?
2. Основні засоби і форми буття філософського знання.
3. Основні етапи розвитку філософії.


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
fayst1Дата: Понеділок, 08.09.2008, 20:10 | Повідомлення # 7
Їжак в Касці
Група: Модераторы
Повідомлень: 24
Репутація: 3
Статус: Offline
вот это муть...

KI - 07
 
Форум заочников Винницкого политеха » Контрольные, курсовые 2 курс(1семестр) » Философия » Kонтрольная № 1 (1 семестр)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: