Неділя, 21.07.2019, 15:43Вітаю Вас Пан Їжак | RSS
Сайт групи КІ - 07
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум заочников Винницкого политеха » Контрольные, курсовые 2 курс(2 семестр) » Философия » KR 2 после зимней сесии !!!! (2 семестр)
KR 2 после зимней сесии !!!! (2 семестр)
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:50 | Повідомлення # 1
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Варіанти для КІ - 07

2.1 Олійник Р. І.
2.2 Виговська
2.3 Павловський
2.4 Сидорук
2.5 Ковбасюк
2.6 Осадчук
2.7 Керницький
2.8 Сокіл
2.9 Домбровський
2.10 Котов
2.11 Гиль
2.12 Бойко
2.13 Педурару

Всі інші йдуть до Головашенко

Контрольна робота №2.1
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєпис та основні етапи творчості видатного філософа давньогрецької філософії Сократа.
2.Зробіть короткий конспект ( 5 – 7 сторінок ) розділу з книги Аристотеля «Метафізика» і дайте відповіді на питання:
Як співвідносяться між собою чуттєва та раціональні форми пізнання, на думку Аристотеля?
Що таке метафізика в класичному розумінні?
В чому різниця між мистецтвом, філософією та наукою, на думку Аристотеля?
3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1).Що означає в перекладі на українську мову грецьке слово від якого отримала свою назву філософія?
а) знання;
б) рефлексія;
в) любов до мудрості;
г) самосвідомість.
2).Філософія – це:
а) соціальна наука;
б) інтегративне знання;
в) спосіб мислення;
г) система раціональних знань в понятійній формі.
4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
В чому полягають критерії демаркації ( розділення ) науки та філософії? Дайте ґрунтовну відповідь.

Контрольна робота №2.2
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного давньогрецького філософа Платона.
2. Зробіть короткий конспект (7-8 сторінок) окремих розділів з праць Р.Декарта «Принципи філософії», «Трактат про світло», «Метафізичні розмисли» і дайте відповіді на питання:
Що таке філософія за думкою Декарта?
В чому полягає методологічна роль сумніву в філософії Декарта?
Як Декарт характеризує раціоналізм та його методологічне значення?
3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Які з перелічених форм знання мають світоглядний характер?
а) філософія;
б) міфологія;
в) релігія;
г) мораль;
д) всі названі.
2) Яким терміном позначається методологічна установка, що надає вирішального значення в розвитку суспільно-економічних структур, зміні технічної та технологічної сторін виробництва?
а)технофобія;
б) технократизм;
в) індустріалізм;
г) активізм;
д) технологічний детермінізм.
4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
“Що означають вислови: “Філософія – цариця наук” і “Наука – сама собі філософія”?

Контрольна робота №2.3
1.Практично – навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Давньої Греції Аристотеля.
2. Зробіть короткий конспект (7 –8 стор.) роботи І.Канта (1724 – 1804) «Критика чистого розуму» і дайте відповіді на питання:
Яким чином можлива метафізика як наука?
Чому неможливе існування онтологічного доказу буття Божого, відповідно до думки І.Канта?
3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) В якому значенні вживається в науково-філософській літературі поняття “друга природа”?
а) суспільство;
б) культура;
в) техніка;
г) освіта.
2) Про яку, лише людині притаманну здатність йдеться в наведеному фрагменті: “…набута свідомістю здатність зосередитися на самій собі та оволодіти самою собою як предметом, що володіє своєю специфічною сталістю та своїм специфічним значенням, - здатністю не просто пізнавати, а пізнавати самого себе і не просто знати, а знати, що знаєш” (П.Тейяр де Шарден)?
а) синкретизм;
б) рефлексія;
в) абстракція;
г) логіка.
4. Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Чому в ХХ столітті взаємодія природного та штучного технічного середовища перетворилася в глобальну проблему?
Що таке техніка? Яка її природа та витоки?

Контрольна робота №2.4
1.Практично – навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Августина Блаженого.

2.Зробіть короткий конспект (7 –8 ст.) фрагментів робіт Вл.Соловйова (1853 – 1900)
«Філософські начала цільного знання» та «Критика абстрактних начал» і дайте відповіді на питання:
Що таке суще як буття, за Соловйовим?
Які існують типи філософії за Соловйовим Вл.?
Виправданя добра: необхідність або примха свідомості?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Мови бувають:
а) вербальні та невербальні;
б) природні та штучні;
б) всі перелічені.
2) Які тенденції характерні для науки ХХ століття?
а) інтегративність;
б) системність;
в) комплексний підхід;
г) екологізація всіх проблем;
д) все перелічене.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Що означає полярність понять “матеріальне – духовне” як стрижнева проблема філософії?


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:51 | Повідомлення # 2
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №2.5
1.Практично – навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Фоми Аквінського.

2.Зробіть короткий конспект (7 –8 стор.) роботи М.Гайдеггера «Що таке метафізики» та «Вступ до метафізики» і дайте відповіді на питання:
Як метафізика висловлює буття, на думку Гайдеггера М.?
Як він характеризує поняття НІЩО?
Як М.Гайдеггер характеризує філософію Ф.Ніцше?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Як називається твір німецького філософа та історика О.Шпенглера, в якому він представляє свої погляди на культуру?
а) “Феномен людини”;
б) “Ідеї до філософії історії людства”;
в) “Невдоволення культурою”;
г)”Присмерк Європи”;
д)”Три лика культури”.
2) Мова являє собою:
а) засіб комунікації;
б) засіб мислення;
в) засіб розподілу дійсності на дискретні поняття та їх класифікації;
г)все перелічене;
д)все перелічене, окрім пункту в).

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Що таке свідомість як здатність отримувати адекватні образи дійсності?

Контрольна робота №2.6
1. Практично – навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Миколи Кузанського.

2. Зробіть короткий конспект (7 –8 стор.) роботи Г.-В.-Ф.Гегеля (1770 -1831) «Наука логіки» і дайте відповідь на питання:
Як співвідносяться між собою БУТТЯ і НІЩО, за думкою Гегеля?
Які уявлення про Бога наявні в філософських поглядах Гегеля?

3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Представниками якого напрямку філософської думки є К.Леві-Строс, М.Фуко, Ж.Лакан, Ж.Дерріда?
а) структуралізм;
б) еволюціонізм;
в) диффузіонізм;
г) функціоналізм.
2) Оберіть правильне міркування:
а) техніка – сукупність засобів людської діяльності, що створюються для здійснення процесів виробництва та обслуговування невиробничих потреб суспільства;
б) техніка – сукупність прийомів, що застосовуються в будь-якій справі, майстерності;
в) обидва міркування вірні;
г) обидва міркування невірні.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Що є основою світу?
Плюралізм, дуалізм, монізм.

Контрольна робота №2.7
1. Практично – навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Рене Декарта.
2.Зробіть короткий конспект ( 7 – 8 стор.) роботи П.Гольбаха «Система природи» та дайте відповіді на питання:
Що таке матерія і які її атрибути, на думку П.Гольбаха?
Необхідність та наслідки – який між ними зв’язок?
Причинність як онтологічний принцип – в чому його особливості, за Гольбахом?

3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Які проблеми являються глобальними?
а) екологічні та демографічні;
б) втрата людьми здоров`я;
в) загроза ядерної війни;
г) виснаження природних ресурсів;
д) все перелічене;
е) все перелічене, окрім б) і г).
2) Як називається процес виникнення та розвитку людини як соціокультурної істоти?
а) аккультурація;
б) антропоморфізм;
в) антропопатизм;
г) антропосоціогенез.

4. Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Матерія і форми її руху. Простір і час як атрибути матерії.

Контрольна робота №2.8
1.Практично – навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Джона Лока.

2. Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) роботи Р.Тейлора «Свобода і детермінізм» та дайте відповіді на питання:
Як пов’язані між собою свобода і детермінізм?
Що таке простий індетермінізм?
Як можна охарактеризувати поведінку людей з точки зору детермінізму, свободи, причинності?

3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Хто із мислителів є автором теорії, відповідно до якої культура грунтується на примусі та забороні потягів і слугує двом цілям: захисту людей від природи та урегулюванню відносин між людьми; людина, що придушує свої безсвідомі бажання, виступає ворогом культури?
а) Г.Спенсер;
б) О.Шпенглер;
в) З.Фрейд;
г) Й.Хейзінга;
д) Ж.Лакан.
2) Підберіть правильне визначення поняттю “міфологія”:
а) фантастичне відображення дійсності, що виникає в результаті надання природі душі та всього світу в первісній свідомості;
б) наука, що вивчає міфи та сказання;
в) обидва визначення вірні;
г) обидва визначення невірні.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Протиріччя між реалізмом та номіналізмом в середньовічній філософії. Чи вирішене воно в сучасній філософії?


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:54 | Повідомлення # 3
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №2.9
1.Практично-навчальне завдання ( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Д.Юма.
2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) окремих розділів з праць С.Л.Франка (1877 – 1950) «Духовні основи суспільства» та дайте відповіді на питання:
Що таке третій рід буття?
Чи збігаються предмети філософії, релігії, науки?
Як трактують Бога в філософії та релігії? Чи наявна різниця?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Яке значення має термін “античність”?
а) греко-римська давнина (історія та культура Давньої Греції та Стародавнього Риму);
б) термін, що має український відповідник “давнина”;
в) термін “античність” вживається в обох смислах: у вузькому (“а”) та широкому (“б”).
2) Хто з мислителів розробляв концепцію певних абстрактних ідеальних типів, що становили собою деяке спрощення, образ-схему, а не об`єктивно існуючу соціокультурну реальність; ідеальна типізація дозволяла впорядковувати емпіричний матеріал, що дають конкретні дослідження?
а) Д.Дідро;
б) І.Кант;
в) М.Вебер.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Як Ви розумієте мислення як творчість? Подайте, будь ласка, філософський аспект проблеми.

Контрольна робота №2.10
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Б.Паскаля.
2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) фрагментів роботи Дж. Берклі
Трактат про принципи людського знання та дайте відповіді на питання:
Що таке матеріальна субстанція?
В чому сутність вчення про начала пізнання?
Роль чуттєвих якостей в пізнавальному процесі, за Берклі.

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Символ – це:
а) умовний знак;
б) нерозгорнутий знак, узагальнення;
в) знак, що несе в собі узагальнений принцип подальшого розгортання смислового змісту, що міститься в ньому;
г) все перелічене;
д) все перелічене, окрім б).
2) Що означає креаціоністський підхід до проблеми походження людини та культури?
а) людина та культура – вільне творіння богів, Бога (Абсолюта);
б) перенос зародків життя на Землю із космічного простору;
в) природне вдосконалення людини та його культури.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Як формувався новий стиль філософського мислення в епоху філософії Нового часу?

Контрольна робота №2.11
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Жан-Жака Руссо.
2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) окремих розділів з праць Нагеля Е. «Атеїстична критика віри в Бога» і дайте відповіді на питання:
В чому полягають класичні аргументи представників теїзму щодо існування Бога?
Тлумачення Нагелем аргументів І.Канта щодо онтологічних доказів буття божого.
Атеїзм та його рефлексія. Що таке атеїзм, на думку Нагеля?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Які з перелічених смислів відповідають поняттю “логос”?
а) мова, слово, мовлення;
б) поняття, судження, смисл;
в) Логос несе в собі розмаїття образів;
г) все перелічене.
2) Хто є автором роботи “Наука логіки”?
а І.Кант;
б) Г.В.ФГегель;
в) Л.Фейербах;
г) М.Монтень.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Діалектика абсолютного та відносного в розумінні істини в філософії.

Контрольна робота №2.12
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Вольтера.

2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) роботи М.Шелера «Індивід та особистість» та дайте відповіді на питання:
Співвідношення цінностей і норм.
Як характеризує М.Шелер особистість та індивіда?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Який, відповідно до концепції А.Тойнбі, підсумок розвитку всіх цивілізацій?
а) всі вони приречені на загибель;
б) вселенська релігія об`єднає всі існуючі цивілізації в єдину світову цивілізацію, що дасть їм можливість уникнути загибелі;
в) як будь-які живі істоти, цивілізації, вмираючи, дають життя новим “синовним” цивілізаціям, а ті – своїм синовним та таким чином історичний процес стає нескінченним;
2) В марксистській теорії стверджується, що:
а) результатом матеріального виробництва є матеріальна культура, що визнається “первинною” по відношенню до культури духовної;
б) матеріальна культура забезпечує накопичення та трансляцію прогресивних цінностей та традицій;
в) культура розуміється як “рівень розвитку сутнісних сил людини” та як” міра людяного”;
г) все перелічене;
д) все перелічене, окрім в).

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Сцієнтизм та антисцієнтизм як форми виразу науки.


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:54 | Повідомлення # 4
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №2.13
1. Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Імануїла Канта.

2. Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) з книги Р.Рорті «Філософія і дзеркало природи», «Систематична філософія та повчальна філософія» та дайте відповіді на питання:
Що завжди було пріоритетом для західної філософії, на думку Р.Рорті?
Співвідношення «фарватерних» та «периферійних» філософів.

3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Поняття “ноосфера”, що запроваджене в науковий обіг В.І.Вернадським, це:
а) тропосфера та стратосфера;
б) оболонка Землі, що розташована за атмосферою;
в) новий еволюційний стан біосфери, за якого розумна діяльність людини стає вирішальним фактором її розвитку;
г) відкритий космічний простір.
2) Як перекладається латинське слово, від якого походить термін “цивілізація”?
а)техніка;
б) наука;
в) місто;
г) спосіб виробництва.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Пізнання як діяльність. Відносність поділу на онтологію та гносеологію в філософській рефлексії.

Контрольна робота №2.14
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа І.Канта.

2.ЗРОБІТЬ КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ (7 –8 СТОР.) РОБОТИ П.КОЗЛОВСКИ ПОСТМОДЕРНА КУЛЬТУРА:СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
Які заперечення викликає технологічний детермінізм?
Що таке культура як дбайливість? Як проявляється в ній технологічний та мистецький примус?
Що визначає порядок життя та самоусвідомлення сучасного суспільства, за думкою П.Козловськи?
Як тлумачиться техніка в сучасному світогляді? Чи застосовуємо ми духовну енергію ,щоб подолати нестачу фізичної?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Кожен культурний тип, відповідно думці О.Шпенглера, самодостатній, існує відокремлено, замкнено, ізольовано. Кожна культура живе своїм власним, особливим життям. Кожна культура:
а) з необхідністю долі проходить одні й ті ж етапи, породжує одні й ті ж явища, але з своїми специфічними своєрідними кольорами, що притаманні лише їй;
б) має свою власну долю та всі етапи розвитку, що вона їх проходить, не мають абсолютно ніяких аналогій з іншими культурами.
2) Який висновок робить А.Тойнбі з того факту, що час, коли людство стало здатним до створення цивілізації, становить лише 2% від часу існування людини на Землі?
а) всі будь-коли існуючі цивілізації являються сучасницями одна одної незалежно від їх віку;
б) 2% - це занадто маленька величина, щоб на її підставі робити будь-які прогнози на майбутнє;
в) жодна цивілізація поки що не отримала свого завершення.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Що таке сенсуалізм, емпіризм, раціоналізм як напрямки в філософії.

Контрольна робота №2.15
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Г.В.Ф.Гегеля.

2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) окремих розділів з роботи Ж.-П. Сатра 91905 – 1980) «Буття-в-собі» та дайте відповіді на питання:
В чому проявляються особливості буття, за Сартром?
Два типи буття, за Сартром та їх характеристики

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Оберіть правильне міркування:
а) в символі “образ відіграє підпорядковану роль та виступає як іллюстація певної загальної …ідеї” (О.Ф.Лосєв);
б) “Символ передбачає рівновагу ідеї та образу” … “Ідея дана конкретно, чуттєво, наочно, в ній немає нічого, чого б не було в образі, і навпаки.” (О.Ф.Лосєв).
2) Що лежить в основі марксистської концепції генезису людини?
а) труд;
б) рефлексія;
в) пасіонарність;
г) гра.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Дайте розуміння поняття особистості та його співвідношення з поняттями людина, індивід, індивідуальність.

Контрольна робота №2.16
1. Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Ф.Ніцше.
2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) окремих розділів з роботи В.Дільтея «Виникнення герменевтики» та дайте відповіді на питання:
Які переваги мають гуманітарні науки над природознавчими, на думку В.Дільтея?
В чому полягає значення літератури в сучасній культурі та методології?
Особливості сучасної інтерпретації текстів, за Дільтеєм.

3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Як називається книга французького палеонтолога, філософа і теолога П`єра Тейяра де Шардена, в якій він розвинув вчення про рефлексію та ноосферу?
а) “Невдоволення культурою”;
б) “Осягнення історії”;
в) “Феномен людини”;
г) “Присмерк Європи”.
2)Хто є автором теорії “природної антикультурності”?
а) Ф.Ніцше;
б) Ж.Ж.Руссо;
в) Г.Спенсер.
4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Смисл життя як інтегральна характеристика людського буття.


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:55 | Повідомлення # 5
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №2.17
1. Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа А.Шопенгауера.

2. Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) окремих розділів з роботи Дьюї Дж. (1859 – 1952) «Воля й культура» «Проблема свободи» та дайте відповіді на питання:
Що таке воля і чому вона так високо цінується?
Сутність людської особистості в сучасній культурі, за Дьюї Дж.

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Відомий мислитель К.Ясперс в своїй книзі “Витоки історії та її мета” вводить поняття “осьовий час”, що визначає період, коли “виникли передумови, що дозволили людині стати таким, який він є”, “ для всіх народів були знайдені загальні рамки розуміння їх історичної значущості”, “відбувся найрізкіший поворот в історії”. Цей період продовжувався:
а) III – II тисячоліття до н.е.;
б) Y ст. до н.е.;
в) YIII – II ст. до н.е.;
г) I –Х ст. н.е.
2) Хто з сучасних мислителів вивчав взаємодію людини та культури з точки зору філософії мови та “філософії вчинку”, розглядав проблеми “сміхової культури”; автор праці “Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса”?
а) С.Аверинцев;
б) В.Сильвестров;
в) М.Бахтін.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Чи існує смисл та призначення історії?

Контрольна робота №2.18
1. Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа П.Фейерабенда.

2. Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) окремих розділів з роботи Ж.-П.Сартра (1905 – 1980) «Екзистенціалізм – це гуманізм» та дайте відповідь на питання:
Що таке екзистенціалізм?
Що означає відповідальність людини за Сартром?
Людина приречена на свободу? Як дивиться на це питання Сартр?

3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Кому з мислителів належить наступне міркування: “Гра-суперництво як імпульс, більш старий, ніж сама культура, здавна заповнювала життя, і на кшталт дріжжів, спонукала рости форми архаічної культури”?
а) М.Бердяєву;
б) П.Тейяру де Шардену;
в) П.Мілюкову;
г) Й.Хейзінзі;
д) Р.Нібуру.
2) Назвіть представників структуралізму в філософії:
а) О.Шпенглер, А.Тойнбі, Ф.Нортроп;
б) К.Леві-Строс, М.Фуко, Ж.Лакан, Ж.Дерріда;
в) Е.Тайлор, Г.Спенсер, Дж.Фрезер, Л.Морган.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
“Філософія життя” та кінець епохи класичного філософського раціоналізму та ідеалізму. Радикалізація критичних настанов в європейській філософії у відношенні до ідей Просвітництва та класичного раціоналістичного ідеалізму.

Контрольна робота №2.19
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Ж.-П. Сартра.

2. Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) з роботи Е.Фрома (1900 – 1980) «Втеча від свободи» та дайте відповіді на питання:
Як співвідносяться особистісні та соціальні риси в людині?
Навіщо людині свобода? Які її наслідки для неї?
Чи має соціальний прогрес значення для окремого індивіда?

3. Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Оберіть поняття, що відображає ситуацію, в якій відчужений світ технічних дій та об`єктів сприймається людиною як загроза її буттю.
а) технократія;
б) технофобія;
в) пролеткульт;
г) техногенез.
2) Що в перекладі з грецької мови означає слово, від якого походить поняття “техніка”?
а) мистецтво;
б) майстерність;
в) знаряддя праці;
г) все перелічене, окрім в).

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
В чому полягає основне завдання епістемології?

Контрольна робота №2.20
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа А.Камю.
2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) з роботи Гадамера Г.-Х. «Істина і метод. Основи філософської герменевтики» та дайте відповіді на питання:
В чому полягає сутність герменевтичного методу?
Історична традиція та герменевтика.

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Яким терміном визначається методологічна установка, що надає вирішального значення в розвитку суспільно-економічних структур змінам технічної та технологічної сторін виробництва?
а) технофобія;
б) технократизм;
в) індустріалізм;
г) активізм;
д) технологічний детермінізм.
2) Якому поняттю доречне наступне визначення: ”Група людей, що спілкуються однією мовою, визнають своє єдине походження, що володіють комплексом звичаїв, укладом життя, що зберігаються та освячуються традицією та таким чином відокремлюються від інших груп”?
а) соціум;
б) етнос;
в) община;
г) клас.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
В чому полягає філософський смисл поняття “всесвітня історія”?


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:55 | Повідомлення # 6
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №2.21
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Григорія Сковороди.

2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) з Роботи Тейяра де Шардена «Гімн Всесвіту. Присутність Бога у світі» та дайте відповіді на питання:
Погляд Тейяра де Шардена на релігійний аспект в сучасному світі.
Умови виникнення любові в серці людини, на думку Тейяра де Шардена.

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Оберіть правильне міркування:
а) Італійський філософ Дж.Віко в своїй теорії історичного коловороту стверджував, що всі форми соціального життя органічно пов`язані між собою, постійно змінюються, всі народи розвиваються паралельно.
б) Італійський філософ Дж.Віко стверджував, що цикли існування будь-якої нації складаються з трьох епох: епоха богів – дитинство, епоха героїв – юність, епоха людей – зрілість. Закінчення останньої епохи знаменує собою розпад даної культури та суспільства.
в) Обидва міркування вірні.
г) Обидва міркування невірні.
2) Які мови відносяться до штучних?
а) спеціально сконструйовані мови міжнаціонального спілкування;
б) мови програмування та машинні мови;
в) спеціальні інформаційні мови ( науки та техніки );
г) всі перелічені.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Філософське поняття субстанції як основи світобудови.

Контрольна робота №2.22
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Л.Вітгенштейна.

2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) з доробку Г.-В.-Ф.Гегеля (1770 – 1831) «Філософія» та дайте відповіді на питання:
Що таке філософія як форма пізнання?
Роль і значення філософії серед інших форм суспільної свідомості: історичний погляд.

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Хто з мислителів розумів духовну культуру людства як поступове виявлення творчої сили “світового розуму”; втілюючись та послідовно змінюючи один одного образах культури, безособистісний (світовий, об`єктивний) дух одночасно пізнає себе як творця?
а) Е.Тайлор;
б) Г.Гегель;
в) М.Бердяєв;
г)А.Тойнбі.
2) Маргінальність – це:
а) поняття, що визначає проміжний характер, невизначене положення людини між певними соціальними групами, що накладає певний відбиток на його психіку;
б) поняття, що визначає гармонічне поєднання в житті людини двох різних культур.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Що таке раціональність як спосіб світобачення?

Контрольна робота №2.23
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Б.Расела.

2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) з роботи Г.Зімеля (1858 – 1918) «Сутність філософії» та дайте відповіді на питання:
Характер зв’язку філософії та релігії.
Чи може існувати абсолютна релігія?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Д.Белл, Дж.Гелбрейт, З.Бжезинський, Г.Кан, О.Тофлер – що об`єднує ці імена?
а) ці вчені – прихильники концепції “постіндустріального суспільства”;
б) це відомі політичні діячі країн Західної Європи;
в) це революціонери-марксисти.
2) Що означає термін сцієнтизм?
а) форма первісних релігійних вірувань;
б) абсолютизація ролі науки в системі культури;
в) філософський напрямок, що визнає розум основою пізнання та поведінки людей.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Функції філософії в духовному житті суспільства.

Контрольна робота №2.24
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте в письмовому або друкованому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа Артура Шопенгауера.

2.Зробіть короткий конспект(7-8 стор.) з роботи М.Гайдегера «Питання про техніку» та відповісти на питання:
Техніка як людська діяльність
Математичне природознавство та сучасна техніка.

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Термін “техногенність” означає:
а) технізацію довкілля;
б) перевагу наукового та технічного розвитку;
в) технічно оптимальну раціональну організацію виробництва та всього життя;
г) все перелічене.
2) Назвіть американського мислителя, що висунув та обгрунтував наступну ідею: в сучасному буржуазному суспільстві соціальна природа робітничого класу змінилась, за своїм рівнем він став наближатися до інженерного персоналу, Оскільки він не може бути рушійною силою революції, очолити політичну боротьбу здатна лише інтелігенція, і студентство, як самий пригнічений клас, повинне стати основною силою революції:
а) Дж.Д.Селінджер;
б) Ч.Рейч;
в) Г.Маркузе;
г) Т.Роззак.

4.Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
В чому полягає сутність вчення про діалектику як принцип розвитку?


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Неділя, 07.09.2008, 15:56 | Повідомлення # 7
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
Контрольна робота №2.25
1.Практично-навчальне завдання( 5 – 7 сторінок ):
Подайте а письмовому або друкованому вигляді життєопис та основні етапи творчості видатного філософа М.Гайдеггера.

2.Зробіть короткий конспект (7-8 стор.) з роботи І.Канта (1724 – 1804) «Критика чистого розуму» та дайте відповіді на питання:
Що таке філософія та який її предмет?
Яка роль раціоналізму в філософії?
Які основні питання розкриває філософія?

3.Оберіть правильну відповідь в тестовому завданні:
1) Як називається концепція, відповідно до якої інформатика, комп`ютери та мікроелектроніка визначають та перетворюють всю сучасну соціальну систему, виступають засобом творення нових соціальних надкласових та наднаціональних структур, що докорінно змінюють механізм суспільного розвитку:
а) “індустріального суспільства”;
б) “постіндустріального суспільства”;
в) “технотронного суспільства”;
г) “інформаційного суспільства”.
2) Як називається напрямок в суспільній думці, що визнає розум основою пізнання та поведінки людей?
а) гуманізм;
б) раціоналізм;
в) екзистенціалізм.

4Дайте відповідь на питання (4-5 стор.):
Філософська категорія матерії. Матерія і дух.


Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
RuslanДата: Четвер, 10.09.2009, 13:30 | Повідомлення # 8
Древній Їжак
Група: Админ
Повідомлень: 154
Репутація: 8
Статус: Offline
ото таке )

Ошибок не делает тот, кто ничего не делает.

КI - 07
 
Форум заочников Винницкого политеха » Контрольные, курсовые 2 курс(2 семестр) » Философия » KR 2 после зимней сесии !!!! (2 семестр)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: